Rubberize It! v1.08

可以将你的物体图形层中的元素模拟成具有弹簧弹性效果,使更符合力学!能够控制众多属性,带视频操作教程

v1.08更新内容:更新许可证框架

支持Win/Mac: AE 2023, 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC 2014

发表回复

后才能评论