GifGun 1.7.20

还记得以前AE能直接输出GIF动画格式,但软件更新到AE CS5后就取消了直接输出GIF的功能,其实很多时候还是会用到输出GIF格式的这个格式。GifGun脚本可以一键输出GIF动图格式,且操作简单,效果质量高。脚本还可以自定义设置GIF文件的大小,帧数率等属性等。

 

v1.7.20更新内容:

-修复了Keep Alpha和“as comp”FPS 设置的问题
-兼容 AE 2022
Win/Mac After Effects 2022,2021,2020,CC 2019,CC 2018,CC 2017,CC 2015.3,CC 2015,CC 2014,CC,CS6

发表回复

后才能评论